Jesteś tutaj

Uchwalenie Komisji Sportowej

Plik do pobrania: Uchwała Zarządu PSŁK o powołaniu Komisji Sportowej

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Konnego w składzie:

 • Anna Sterczyńska
 • Michał Choczaj
 • Krzysztof Fechner
 • Wojciech Osiecki
 • Rafał Krakowski

w wyniku głosowania, jednogłośnie powołało Komisję Sportową. 

 

1. Komisja sportowa jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia 

Łucznictwa Konnego lub przez Walne 

2. Komisja sportowa jest powoływana w celu realizacji celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia 

Łucznictwa Konnego dotyczących rozwoju łucznictwa konnego w aspekcie sportowym w kraju i za 

granicą.

3. Za pracę komisji odpowiedzialny jest do tego powołany członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Łucznictwa Konnego, który kieruje jej pracami jako przewodniczący komisji.

4. W skład komisji wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków Zarząd Polskiego Stowarzyszenia 

Łucznictwa Konnego.

5. Zakres prac komisji obejmuje:

A. Przygotowanie regulaminów dotyczących rozgrywania zawodów sportowych, w 

szczególności:

 • Ustalanie, uaktualnianie, zatwierdzanie przepisów rozgrywania konkurencji łucznictwa konnego.
 • Zasad dotyczacych sędziowania,
 • Zasad rozwiązywania konfliktów, protestów i zażaleń /odwołań,
 • Zasad dotyczących środków technicznych i organizacyjnych wpływających na wyniki sportowe lub ich pomiar,
 •  Zasad dotyczących etyki sportowej w łucznictwie konnym,

B. Nadzór nad przyjętym przez  Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Konnego 

reulaminem oraz egzekwowanie jego zapisów podczas rozgrywania zawodów w tym:

 • Nadzór formalny nad zawodami łucznictwa konnego ( weryfikacja poprawnej obsługi 
 • sędziowskiej, techniczni, pomocnicy. etc), 
 • Rozstrzyganie wszelkich problemów i sporów w aspekcie sportowym i etyki sportowej w łucznictwie konnym. Nadzór nad prawidłową realizacją odwołań,
 • Zapewnienie prawidłowego treningu i użycia koni na zawodach łucznictwa konnego.

6. Zarząd Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Konnego opiniuje i zatwierdza regulaminy 

przedłożone przez komisję sportową w zakresie zgodności zapisów z celami statutowymi 

Towarzystwa.

7. Komisja sportowa jest jedynym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie i interpretację 

przyjętych regulaminów.

8. Komisja sportowa odpowiada przed zarządem za przeprowadzenie zawodów zgodnie z przyjętymi 

regulaminami.

10.Wnioski komisji są podstawą do unieważnienia poszczególnych wyników lub zawodów.

Theme based by Daneland